Nieuws updates

Nieuws updates:

 


Juli 2023: Update website

Nu de plannen dichter tot uitvoering komen is het tijd dat we ook wat meer informatie gaan delen. Daarom hebben we de website ook wat verder uitgebreid. Er is nu meer informatie te vinden over het ontwerp, de planning, duurzaamheid en de nieuwsudpates zijn op een aparte pagina geplaatst.


28 juni 2023: Vervolg bodemonderzoek

Er is meer informatie nodig over de bodemvervuiling (oa. PFAS, etc. waardoor er gesaneerd worden voordat we kunnen bouwen). Daarom heeft Tritium op 15 mei en op 28 juni nieuwe bodemmonsters afgenomen.


17 juni 2023: Klaar voor de start!

Een belangrijke dag voor de groep! We presenteren de definitieve plannen voor het nieuwe clubgebouw aan alle leden, ouders en overige geintresseerden. Daarnaast hebben we dit ook gecombineerd met een bijzondere groepsraad, waarin we de leden van de groepsraad formeel akkoord hebben gevraagd tot uitvoering van plannen. Er is unaniem voor gestemd; dus we kunnen door!

Naast mooie nieuwe plaatjes etc (zie ontwerp pagina) hebben we ook een leuk promotie filmpje gemaakt voor die dag:

 


7 juni 2023: Duurzaam!

Vandaag goed nieuws ontvangen. Tegen geringe meerprijs kunnen we zowel duurzaam staal (Nexigen Prime) als circulaire sandwich panelen (Cradle Core) toepassen! Kijk voor meer informatie op de pagina met informatie over duurzaamheid.

    


Mei 2023: Proefsleuven

Er zijn proefsleuven gegeraven om te bepalen waar exact de leidingen in de grond liggen. Samen met Stedin en de gemeente wordt onderzocht hoe het terrein precies opgehoogd kan gaan worden zonder dat de kabels hier hinder van ondervinden.


Feb. 2023: Nieuwe activiteiten op de toekomstige locatie

De laatste echte activiteit was het sonderen op 5 oktober 2020. Daarna zijn we uiteraard nog vaak op de locatie geweest voor overleggen met andere partijen en om zelf af en toe even te kijken. Maar nu gebeurde er daadwerkelijk weer iets! Om 12 januari is er aanvullend bodemonderzoek gedaan (we willen immers dat het een veilige speelomgeving wordt voor de leden) en op 2 februari is het terrein ingemeten zodat we (onder andere) de tekeningen kunnen gaan opmaken voor de vergunningsaanvraag.

Inmeten van het terrein:
Het terrein wordt ingementen Het terrein wordt ingemeten

Uitvoeren van bodemonderzoek:
Er worden proefmonsters genomen voor het bodemonderzoek Proefmonsters voor bodemonderzoek

 


Jan. 2023: Nieuws update!

En toen was er opeens al weer een jaar voorbij. Helaas was alles wat vertraagd: voordat wij daadwerkelijk een vergunningaanvraag kunnen indienen dient het bestemmingsplan vastgesteld te zijn. Dit bestemmingsplan bevat ook de wijzigingen t.b.v. de nieuwe wijk Vlijweide. Helaas speelde hier enkele juridische zaken waardoor wij in de wachtstand moesten. We hebben echter in de tussentijd niet stil gezeten; we hebben vele overleggen gevoerd met diverse afdelingen van de gemeente, Stedin, Evides, grondbedrijven, bouwbedrijven, etc. We hebben onze plannen een aantal keer moeten aanpassen, onderandere vanwege een middenspanningskabel van Stedin, welke dwars onder het terrein doorloopt waarop niet gebouwd kan worden.

Het gebouw komt daarom aan de waterzijde, met een plein aan de straatkant. Tijdens onze nieuwjaarsreceptie/ouderdag hebben we de laatste versie van het ontwerp getoond. Hier onder zijn al enkele beelden te zien. Het ontwerp staat echter nog niet volledig vast; we zijn nog ingesprek met de gemeente, met bouwbedrijven en alle andere betrokkenen. We willen uiteraard het gebouw mooi laten aansluiten bij de nieuwe woonwijk de Vlijweide en we willen dat het gebouw multi functioneel inzetbaar wordt, maar we moeten het natuurlijk nog wel kunnen financieren.  

Een uitgebreider overzicht van het ontwerp is te downloaden:
Ontwerp-Clubhuis-JCW-januari-2023-v2.pdf


Jan. 2022: Crowdfunding gestart!

Een nieuw gebouw kost uiteraard geld. Om onze plannen te realiseren zijn we nog op zoek naar extra sponsoren en donaties. Kijk daarom op de volgende pagina hoe je hierbij kunt helpen:

https://www.steunscouting.nl/project/nieuw-clubhuis-scouting-jcw


Nov. 2021: Ontwerp details & video

Inmiddels is het ontwerp verder uitgewerkt en samengevat in een document, dat is te downloaden via onderstaande link:

 


Ook hebben we een promovideo gemaakt en mooie 3D animaties van het ontwerp:

 


Okt. 2021: Informatiebijeenkomsten

Helaas kon de informatieavond voor ouders op vrijdag 30 oktober i.v.m. de coronamaatregelen geen doorgang vinden. Alle ouders zijn daarom uitgenodigd om ook te komen naar de inloopsessie de volgende ochtend. In het nieuwe jaar hopen we alsnog gauw een bijeenkomst te kunnen plannen voor alle leden en de ouders van leden.

Op zaterdagochtend 31 oktober hebben we voor de buurtbewoners (en dus ook de ouders van leden) een inloopsessie georganiseerd. Gelukkig zat het weer mee en konden we buiten (i.v.m. coronamaatregelen) iedereen voorzien van informatie.


aug. 2021: Voorlopige plannen gepresenteerd

Tijdens de inloopochtend zijn de huidige plannen gepresenteerd. We willen een tweetal gebouwen realiseren aan de Baden Powelllaan, net voor de Baden Powellbrug ter hoogte van de Dr. LL Zamenhofflaan. (zie kaartje bovenaan deze pagina). Het hoofdgebouw komt aan de weg te staan. Dit gebouw krijgt een schuin dak met een maximale hoogte van 5 meter. Het andere gebouw, wat zal fungeren als een botenloods komt in de hoek aan het water te staan.
We willen de gebouwen een zo groen mogelijk uitstraling geven (bijvoorbeeld door een groendak en/of houten gevelbekleding). Ook willen we het groen rondom het gebouw behouden waar mogelijk.
Hieronder zijn verschillende schetsen te zien van ons ontwerp. We zijn op dit moment op zoek naar / in gesprek met bouwpartners die onze wensen kunnen gaan realiseren.

 

Oktober 2020: De eerste activiteiten

Om een schatting te kunnen maken van de kosten, moeten we weten wat er in de grond ligt aan kabels, leidingen, etc. En we moeten weten hoe diep we moeten gaan heien. Daarom wordt er “gesondeerd” en wordt er een sonderingsrapport opgesteld:

Sondering wordt uigevoerd

 


Nieuwsbrief / vragen

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen (binnenkort verschijnt de eerste) of heeft u vragen over onze nieuwbouwplannen, dan kunt u mailen naar: nieuwbouw@scoutingjcw.nl